Crafoordpriset till professor Lars Klareskog

Forskning kring ledgångsreumatism och kopplingen till miljöfaktorer, främst rökning, har lett fram till att professor Lars Klareskog tillsammans med två professorer från USA i år får Crafoordpriset. Prissumman 4 miljoner svenska kronor delas lika mellan pristagarna.

Professor Lars Klareskog är en föregångare i det pionjärarbete som lett fram till att forskarna idag ser sambandet mellan arv och miljö. De har konstaterat att sjukdomen ofta uppstår som en effekt av speciella genvariationer och rökning. Troligt är också att sjukdomen uppstår i lungorna, men det är ännu inte bevisat.

Forskarnas outtröttliga arbete har berett vägen för möjligheten att tidigare kunna diagnostisera och att behandla bland annat reumatoid artrit (RA, ledgångsreumatism) effektivt.

Reumatikerförbundet gratulerar professor Lars Klareskog till detta ärofyllda pris.

Reumatikerfonden har under många år stött Lars Klareskogs forskning med forskningsanslag. Reumatikerfonden har också bidragit till uppbyggnaden av laboratoriet Centrum för Molekylär Medicin med 10 miljoner kronor. CMM är till stora delar Lars Klareskogs skapelse.

Här kan du läsa Kungliga Vetenskapsakademiens pressmeddelande 
en populärvetenskaplig beskrivning av forskningsarbetet kring ledgångsreumatism  och om EIRA-projektet som leds av professorerna Lars Klareskog och Lars Alfredsson och vars forskning berör just gener och miljö. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler