Debatt i Almedalen om nationella riktlinjer - bidrar de till en jämlik vård?

De nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar kom 2012. Har de givit en mer kunskapsbaserade/jämlik vård för personer med sjukdomar i rörelseorganen? Det var den heta frågan i dagens debatt. Både ja och nej ansåg panelen.

Det framgick med all tydlighet att Socialstyrelsens riktlinjer måste följas och utvärderas löpande ute i verksamheten. Forskningen går hela tiden framåt och det som idag finns med i riktlinjerna kan i morgon vara passe´. I framtiden kommer uppdateringen av riktlinjer vara digitaliserat och själva dokumentet inte den pappersprodukt vi idag ser.

Riktlinjer kan dock spela en roll för kvalitetsutvecklingen inom vården de sätter fokus på viktiga frågor och bidrar till kunskapsspridning.

Panelen var även eniga om att patienternas involvering i framtagande av riktlinjer måste bli betydligt bättre. Det är i slutändan i mötet mellan patienten och vården som vi kan avgöra resultat och kvalitet.    

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler