Debatt om individanpassad medicinering

Forskning om målstyrda läkemedel, och behandling i ett tidigare skede. Det är två önskemål som framgår i en artikel i DN Debatt idag när nio medicinforskare skriver om framtida svensk läkemedelsforskning. 

Reumatikerförbundet delar debattörernas uppfattning att framtidens läkemedelsforskning måste inriktas på individanpassad medicin. Två patienter som verkar ha samma sjukdom blir inte alltid bra på samma medicinering. Enligt debattörerna är en viktig orsak att behandling oftast påbörjas sent. Detta beror i sin tur på att symptom uppträder sent i sjukdomsförlopp som kan vara flera år, ibland med obotliga skador som följd. En annan orsak är att vanliga sjukdomar är komplexa. De beror på ändrad samverkan mellan tusentals gener, i kombinationer som skiljer sig mellan olika patienter som verkar ha samma sjukdom.

För att svensk sjukvård inte ska halka efter uppmanar de berörda myndigheter och intresseorganisationer:

-att utarbeta en handlingsplan med mål, styrmedel och åtgärder för hur svensk sjukvård ska implementera tidig och individualiserad diagnostik och medicinering under de kommande 10 åren;

-att verka för att en sådan handlingsplan bygger på en utredning med bred representation för patienter, läkare, forskare, sjukvårdsledare, hälsoekonomer, industri, jurister och etikexperter;

-att svenska forskningsfinansiärer utlyser strategiska svenska forskningsprogram för tidig och individualiserad medicinering. Dessa bör bygga på tvärvetenskapliga samarbeten mellan läkare och grundforskare inom medicinska och tekniska fakulteter samt industrin;

-att alla ovanstående länkas till motsvarande EU initiativ.

Reumatikerförbundet instämmer i huvudsak i debattörernas förslag på förbättringar av svensk forskning. I de fyra ovannämnda punkterna saknar vi patientorganisationernas medverkan i forskningsprogrammen och i handlingsplanerna. Hur har de tänkt att svensk sjukvård ska utvecklas utan att inkludera patienterna och patientorganisationerna? Reumatikerförbundet är med på tåget och vi tycker, i likhet med debattörerna, att det är hög tid att förändra svensk sjukvård.  

Läs artikeln på DN Debatt 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler