Deltagare till panel sökes

Tag chansen och var med i unik panel om funktionshinderpolitiken i praktiken. Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra i din vardag?

HANDISAM - Myndigheten för handikappolitisk samordning - söker deltagare till sin undersökningspanel Rivkraft.

Alla som har fyllt 16 år och som har en funktionsnedsättning kan vara med i panelen. Då kommer du att få enkäter skickade till dig cirka 4-6 gånger per år och få svara på frågor hur du upplever din vardag.

Det kan handla om frågor om boende, arbete, transport och fritissysselsättningar.

Syftet är att genom att samla in kunskaper ta reda på hur funktionshinderpolitiken fungerar i praktiken. Målet är sedan att ta reda på vad som fungerar bra och vilka förändringar som behöver göras för att personer med funktionsnedsättningar ska bli fullt delaktiga i samhället.

Här kan du läsa mer om undersökningen och anmäla dig som deltagare till den!

 

 

 

 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler