Det här samtalade Reumatikerförbundet om i Almedalen

Till årets Almedalen bjöd Reumatikerförbundet på tre seminarier med spännande teman: om sjukvårdens komplexitet, e-hälsa och om nationella riktlinjer.

De panelsamtalen arrangerades i samarbete med Svensk Reumatologisk Förening och Novartis Sverige AB. Här följer en sammanfattning av samtalen:

Föreläsningens rubrik: Jag passar inte in nånstans – om vårdens utmaning att hantera den komplexa patienten
Med särskild tonvikt på hur det är att vara en patient med psoriasisartrit, diskuterade panelen de utmaningar som uppstår när man vill skapa en sjukvårdsorganisation som utgår från patientens behov. Samtalet inleddes med en patientbetraktelse av Stina Morian, vice ordförande i reumatikerföreningen Stockholm, som berättade om hur psoriasisartritpatienter bollades mellan professioner.
-För mig tog det 1,5 år innan min primärvårdsläkare remitterade mig till hudläkaren. Det finns en rädsla inom primärvården att skicka ”fel” patienter till specialisterna, sa hon.

Under seminariet redogjorde Reumatikerförbundet för en nyligen genomförd medlemsundersökning som bekräftade bilden av lång väntan på diagnos. Av 100 tillfrågade medlemmar med Psoriasisartrit svarade hälften att det tog över tre år innan de fick sin diagnos.

Charlotta Enerbäck, professor i dermatologi, och Sofia Ernestam, överläkare i reumatologi, pratade om vikten av att möta andra professioner och lära av varandra.
- Min erfarenhet är att när flera professioner får tid att möta patienterna samtidigt ger det bästa vårdresultatet. Vi måste få incitament och möjligheter att kunna jobba mer på det sättet sa Charlotta Enerbäck.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion där bland annat Marie Morell (M) landstingsråd i Östergötland och Lennart Axelsson (S) ledamot socialutskottet medverkade.
- Vi har både från regionalt och nationellt håll ett ansvar att underlätta för vården att jobba mer över professionsgränserna menade Marie Morell.

I panelen ingick: Suzanne Ahlqvist, Ledamot av förbundsstyrelsen, Reumatikerförbundet, Stina Morian, Vice ordförande i Reumatikerföreningen Stockholm, Charlotta Enerbäck, Professor i dermatologi, Linköpings universitet, Marie Morell (M), Ledamot, SKL:s sjukvårdsdelegation, Lennart Axelsson (S), Ledamot, Socialutskottet, Ove Andersson, Andre vice ordförande, Läkarförbundet, Sofia Ernestam, Registerhållare, verksamhetschef, SRQ, Centrum för Reumatologi, Stockholm, Marianne Svensson, Utredare, Vårdanalys och Per Gunnar Holmgren, Moderator.

Föreläsningens rubrik: Nationella riktlinjer är ett trögt system – när och hur skapas värde? Primärvårdens viktiga roll
För sjätte året i rad arrangerade Reumatikerförbundet och Svensk Reumatologisk Förening ett seminarium om de nationella riktlinjerna. Efter sex år av diskussioner om nationella riktlinjer är Reumatikerförbundet eller Svensk Reumatologisk Förening fortfarande inte nöjda med hur riktlinjerna används i vårdens vardag.

Många i panelen var överens om att de nationella riktlinjerna var ett trögfotat system – i synnerhet när ny medicinsk kunskap förändrar vården. Hans Karlsson, SKL, berättade om SKL:s påbörjade arbete med att samordna landstingens kunskapsstöd och utveckla nya patientcentrerade arbetssätt. Förhoppningen är att det arbetet påverkar primärvårdens förutsättningar positivt.

Caroline Liljegren, ordförande reumatikerföreningen i Stockholm ville att det skulle finnas en bättre naturlig kontakt mellan primärvården och hennes reumatolog.
– Googla din diagnos är ingen bra rekommendation, sa hon.

Du kan även ta del av hela seminariet på Facebook genom den liveinspelning som gjordes då.

I panelen ingick: Ralph Nisell, ordförande, Svensk Reumatologisk Förening, Hans Karlsson, chef Vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting, Christopher Sjöwall, vetenskaplig sekreterare, Svensk Reumatologisk Förening, Jan Eriksson, Förvaltningschef, Skånes Universitetssjukhus, Boel Mörck, vice ordförande, Svensk Reumatologisk Förening, Caroline Liljegren, ordförande, Reumatikerföreningen Stockholm, Ulrika Elmroth, vice ordförande, Svensk förening för allmänmedicin, Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef för nationella riktlinjer, Socialstyrelsen.

Föreläsningens rubrik: Vägen till hälsa alltmer elektronisk?
Årets hetaste ämne i hela Almedalen var digitaliseringen av samhället –inte minst i vården. Reumatikerförbundet och Svensk Reumatologisk Förenings seminarium var mer än fullsatt av åhörare som var intresserade av e-hälsa.

Paneldeltagarna gav uttryck för den frustration som fanns bland profession och patienter när digitala lösningar dröjde eller inte fungerade. I panelen fanns en samsyn om att digitaliseringen och nya verktyg och tjänster inom sjukvården drevs utifrån ett gemensamt perspektiv, till nytta för patienter och som ett stöd för professionen.
– Landstingen måste rensa bort gammal teknik det finns inget tålamod längre, sa Daniel Forslund (L) innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

– För att uppnå utveckling av digitala lösningar i vården måste man bryta mot ett antal lagar, ansåg Anders Ekholm, vice vd på Institutet för framtidsstudier, och fick medhåll från flera i panelen, däribland Carina Nordkvist Falk, vd på Novakliniken.

Just nu skapas bättre beslutsstöd, kunskapsstöd, ändamålsenliga journalsystem. Det erbjuds fler digitala vårdtjänster, en mängd olika medicintekniska produkter och HälsaFörMig.
– Ta hjälp av patientorganisationerna i utvecklandet av nya tjänster. Här finns vilja och engagemang, sa Elin Löfberg, Reumatikerförbundets träningsbloggare.

Du kan även ta del av hela seminariet på Facebook genom den liveinspelning som gjordes då.

I panelen ingick: Daniel Forslund (L), landstingsråd, Stockholms läns landsting, Karin Båtelsson, ordförande, Sjukhusläkarna, Carina Nordkvist Falk, vd, Novakliniken, Elin Löfberg, fysioterapeut, Reumatikerförbundet, Boel Mörck, vice ordförande, Svensk Reumatologisk Förening, Ralph Nisell, ordförande, Svensk Reumatologisk Förening, Torsten Håkansta, generaldirektör, E-hälsomyndigheten, Anders Ekholm, vice vd, Institutet för Framtidsstudier.

Här kan du se Reumatikerförbundets bilder från Almedalsveckan. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler