Du med funktionsnedsättning behövs!

Hjälpmedelsinstitutet, Post- och Telestyrelsen och Handisam behöver din hjälp. De söker deltagare till en undersökningspanel.

Nu har du möjlighet att påverka politiska beslut och utvecklingen av tekniska produkter och tjänster. Har du en funktionsnedsättning så kan du delta i undersökningspanelen som ska heta "IT-frågan".

Deltagarna får svara på frågor som rör vardagslivet, om vad som fungerar bra och vad som är dåligt. Frågorna kan också handla om hur service och tjänster fungerar just för dig. Till exempel:

  • kollektivtrafik
  • IT och telekom
  • arbete och studier
  • kultur och idrottsliv.

Frågorna ställs via enkäter på webben. 

Läs mer och anmäl dig här, www.hi.se/itfragan

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler