Effektiv vård, SOU 2016:2

Patientens roll som medskapare i vården lyfts fram i utredningen om ett effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. 

Problem och möjligheter inom svensk sjukvård avhandlas i denna 800 sidor tunga utredning. Redan när den presenterades i januari gick diskussionsvågor höga. Inget vårdval för äldre och remiss till sjukhusens akutmottagningar var kontroversiella förslag. Reumatikerförbundet anser att det finns mycket som är intressant i utredningen och vi välkomnar debatten om patientens roll i vårdmötet. Att om vården inser vilken potential patienten har och vilka inneboende resurser som finns hos patienterna  skulle förutsättningarna för en effektivare vård öka markant.

Läs vårt remissvar nedan.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler