Emma Swärdh får Reumatikerförbundets Vårdforskningspris

Varje år delar Reumatikerförbundet ut ett Vårdforskningspris på 25 000 kronor till en nydisputerad forskare.

Årets pristagare är Emma Swärdh, leg sjukgymnast och med dr

Motivering till Reumatikerförbundets Vårdforskningspris 2013

Emma Swärdh disputerade 2013 med avhandlingen  ”Promoting Physical Activity in Rheumatoid Arthritis. Aspects of coaching in physical therapy. ” Avhandlingen är på många sätt nyskapande och innehåller en del med kvantitativ inriktning och en del med kvalitativ ansats.

I sin forskning har Emma funnit att de patienter som har störst funktionsnedsättning är de som har bäst nytta av ett fysiskt aktivitetsprogram. Hon har också undersökt patienternas olika syn för att upprätthålla träning på egen hand och olika syn hos sjukgymnaster på främjande av träning hos patienter med reumatiska sjukdomar. Detta har visat på olika behov av coaching. Resultatet från de fyra delarbetena har utvecklats till en modell för kommunikation mellan vårdgivare och patienter.
Modellen kan bli mycket användbar och kan appliceras på andra beteenden än fysisk aktivitet och på patientens relation till andra vårdgivare än sjukgymnaster.

Genom sin forskning har Emma Swärdh fått en bra plattform för att påverka praxis mot en mer personcentrerad vård.

Läs populärvetenskaplig sammanfattning av Emmas avhandling
Läs mer om Vårdforskningspriset 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler