En sjukdom kan öka risken för andra sjukdomar

Professor Solveig Wållberg Jonsson i Umeå har med sin forskning visat att ledgångsreumatism ger kraftigt ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och relaterad dödlighet.

I Reumatikervärlden berättar professor Solveig Wållberg Jonsson om sitt arbete. Hon menar att vården måste bli bättre att angripa det som kallas samsjukligheten, alltså att en sjukdom kan leda till fler sjukdomar, i detta fall att ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Läkarna måste bli bättre på att informera patienten om att rökstopp, goda matvanor och träning påverkar möjligheten att undvika hjärt-kärlsjukdomar. Läs hela artikeln på sidorna 46-47.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler