Enkät om Ledgångsreumatism RA

Reumatikerförbundet gör en smärre studie om RA, vård och mediciner tillsammans med läkemedelsföretaget MSD och flera andra reumatikerorganisationer  i Europa. 

Enkäten ligger ute till 20 april eller till minsta 300 har svarat

 

Tanken är att jämföra läget i några olika länder. Resultatet skall presenteras i juni i Berlin på Eular, den Europeiska konferensen om reumatiska sjukdomar, där även Reumatikerförbundet deltar.

Den svenske forskare som deltar i arbetet är docent Carl Turesson, reumatolog i Malmö.

Resultaten kommer enbart att presenteras på gruppnivå, vilket innebär att det inte går att se några enskilda individers svar.

För att svara gå in på: http://www.medscinet.com/ra-patientexperiences/

Username: Sweden   och   Password: ra2012

Läs om EULAR här

Relaterade artiklar

Visa fler