Enkät för unga reumatiker

Är du mellan 18 - 35 och har en reumatisk sjukdom? Då kan du medverka i en enkätundersökning som den europeiska samarbetsorganisationen PARE (People with Arthritis/Rheumatism in Europe) gjort.

Syftet med undersökningen är att få en bättre förståelse för hur unga reumatiker har det, så att PARE kan ta fram bättre stöd och informationsmaterial i sitt arbete att göra livet bättre för unga reumatiker i hela Europa.

Undersökningen tar ca 10 minuter att göra och är öppen till den 20 september.

Reumatikerförbundet är med i PARE som en del av vårt internationella arbete.

Ett stort tack till de som deltar!

 

På flera språk

Om du har ett annat modersmål på svenska så kan du välja att svara på enkäten på följande språk:

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler