Ett rundabordssamtal om psoriasisartrit

Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom nära kopplad till psoriasis i huden. Vården präglas av lång väntan på diagnos och många med PsA faller mellan stolarna i vården. Se filmen från rundabordssamtalet som Reumatikerförbundet och Psoriasisförbundet genomförde med hjälp av NetDoktor och Novartis 6 mars 2018.

Behovet av ökad kunskap om PsA är omfattande såväl hos allmänheten som inom vården. Därför startade Netdoktor, Psoriasisförbundet och Reumatikerförbundet en patientundersökning i april 2017. Undersökningen avslutas i slutet av mars månad 2018.

Resultat från undersökningen visar att en hög andel personer har odiagnostiserade har besvär som pekar mot psoriasisartrit. Många har haft ledbesvär mycket länge och träffat ett flertal läkare för ledbesvären. Tre av fyra personer med ledbesvär har negativa eller mycket negativa erfarenheter av vården i samband med ledbesvären. De anger att de drabbas av långa väntetider, blir inte trodda, skickas runt mellan olika läkare, får felaktiga diagnoser, etc.

Undersökningen visar att diagnosbeskedet är mycket viktigt. Personer med ledbesvär utan diagnos anger ett stort missnöje med vården medan personer som fått diagnosen PsA är sammantaget ganska nöjda med den vård och behandling de getts efter diagnosbeskedet.

Den genomsnittliga väntetiden på diagnos bland deltagarna var ca 3,5 år. Cirka 25 procent hade väntat i fem år eller mer, och över 10 procent i mer än tio år på diagnos. Lång väntan innebär att sjukdomen förvärras och kan leda till permanent ledförstörelse. Det innebär funktionsnedsättningar helt i onödan.

Läs mer om undersökningen på http://www.hardupsoriasisartrit.se.

Läs mer om psoriasisartrit på Reumatikerförbundets diagnossida

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler