Ett tillgängligt samhälle för alla

Regeringen kommer idag med ett förslag på en ny lag om att bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering.

Det kan till exempel vara när trösklar inte har tagits bort i en restaurang så att en rullstol inte kan komma fram. Det kan också vara om en person med funktionsnedsättning behöver få en turlista uppläst för sig och inte får det.

Reumatikerförbundet välkomnar den nya lagen. Delaktighet i samhället är en självklarhet och ska gälla för alla oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Full delaktighet i hela samhället ger både makt och ökat självbestämmande över sin egen vardag.

 —     Den nya lagen är ett steg i rätt riktning, men regeringen får inte glömma att personer som har allergi eller en mag- och tarmsjukdom i vissa fall också behöver ha ökad tillgänglighet utifrån sina speciella behov säger Anne Carlsson ordförande Reumatikerförbundet.

 —     Därför att personer med reumatiska sjukdomar kan få problem med dolda sjukdomar och tillgängligheten måste ses i ett bredare perspektiv, säger Anne Carlsson också.

 Reumatikerförbundet hoppas att den nya lagen ska leda till att samhället blir mer jämlikt. Och att regeringens strategi på området ska bli verklighet för ALLA de som lever med en funktionsnedsättning på ett eller annat sätt.

Här kan du läsa mer om förslaget på den nya lagen som presenterades idag i en debattartikel av Integrationsminister Erik Ullenhag på SvD Brännpunkt 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler