EULAR - den reumatologiska kongressen

Reumatikerförbundet var aktivt på den internationella reumatologiska kongressen i Madrid. Bland annat höll vi 4 föredrag.

Varje år på våren samlas den reumatologiska forskningsvärlden till kongress i någon stor stad. I år var det Madrid som mottog de 14 000 besökarna. Eular ska stå på tre ben och i år var det väldigt tydligt att det verkligen är en kongress för forskande medicinare, för paramedicinare (health professionals) det vill säga sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjuksköterskor och för den tredje delen; patienterna. I de olika presentationerna omnämndes ofta patienterna och patientnyttan samt inflytandet från patientorganisationerna.

Från Health professionals och patientorganisationerna väljs så kallade vice ordförande till styrelsen av Eular. I år valdes professor och sjukgymnast Christina Opava för Health professionals. Christina har själv ledgångsreumatism och har under många år verkat inom Reumatikerförbundet, inte minst som ledamot i Förbundsstyrelsen.

Reumatikerförbundet gratulerar och är mycket glada för Christinas skull och för den input hon kan ge styrelsen om vad som är viktigt för personer med reumatiska sjukdomar.

Vad gjorde Reumatikerförbundet där?

Postrar

Reumatikerförbundet hade två postrar, stora affischer med beskrivningar av olika projekt eller områden Reumatikerförbundet arbetar för.
En poster berättade om Temaåret - Kunskap som lindrar, vars uppgift var att under 2012 sprida kunskap om de reumatiska sjukdomarna och hur det är att leva med dem.
Tårtkalasen, var ämnet på den andra postern. Där beskrevs de möten som Reumatikerförbundet organiserar tillsammans med kliniker där forskarna fått anslag ur Reumatikerfonden till forskning om de rörelseorganens sjukdomar. Då bjuds det på tårta och forskarna tillsammans med teamet runt dem sammanförs med givare, personer som ger gåvor till Reumatikerfonden. De som skänker pengar får en chans att ur forskarnas mun höra vad deras gåvor används till och så sprids kunskapen om den nytta små som stora bidrag tillsammans gör i jakten på lösningen på reumatismens gåta.

Föredrag

Totalt höll Reumatikerförbundet fyra föredrag.

Nationella riktlinjer

Anne Carlsson talade om de nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar som tagits fram av Socialstyrelsen. Reumatikerförbundet har aktivt deltagit i diskussioner med professionen, det vill säga vårdgivarna. Anne framhöll att patientorganisationen är en viktig påverkansfaktor för vårdgivarna, de lyssnar på våra synpunkter. Resultaten visar att de nationella riktlinjerna är ett bra verktyg för att personer med reumatiska sjukdomar ska få en god vård baserad på kunskap.

Sociala medier

Reumatikerförbundet har alltid månat om att föra en aktiv dialog med sina medlemmar. Genom de sociala medierna finns nu en god möjlighet att nå ut med både kunskap och budskap till ännu fler människor.
Anne Carlsson talade om Reumatikerförbundets Facebooksida som når ut till medlemmar, givare och alla som är intresserade av sjukdomar i rörelseorganen och av Reumatikerförbundets arbete. Sidan har 3 000 följare.
Målgruppen för Reumatikerförbundets twitter är framför allt media, politiker och också i viss mån till vården. 600 personer följer oss på twitter.
Annes bildblogg visar vad Reumatikerförbundets ordförande gör i sitt vardagliga arbete. 2012 hade bloggen ungefär 10 000 besökare.

Hälsa välkommen

Christina Aldrin talade om projektet Hälsa Välkommen. I projektet har Reumatikerförbundet bland annat undersökt hur personer med reumatiska sjukdomar och långvarig smärta födda utanför Skandinavien kan ta till sig den information som ges vid vårdmötet. Målet var att ta fram verktyg för att underlätta och för att inte missförstånd ska uppstå kring och i mötet med vården. Viktiga faktorer visade sig vara att besöken får ta den tid som behövs för god förståelse och att vårdgivaren har god kunskap om patientgruppen och dess bakgrund. Språket är betydelsefullt liksom patientens förväntningar på hälsovården samt tydligheten kring olika behandlingsmetoder som kan vara annorlunda från de i hemlandet.

Patientskolor

Cattis Rybo talade om Reumatikerförbundets projekt kring Patientskolor. Patientskolan är en mötesplats där primärvården och lokala reumatikerföreningar underlättar för människor med artros eller långvarig smärta/fibromyalgi. Ett banbrytande och unikt samarbete som i dagligt tal kallas Artrosskolor och Smärtskolor.
Målsättningen är att de kunskaper och erfarenheter som skapas, tillsammans med fysisk träning, ska ge deltagarna en övergripande, långsiktig och kontinuerlig behandling och därmed ökade möjligheter att leva ett bra liv.

Personliga möten

Ett av de viktigaste med kongressen är de olika möten som sker när så många inom reumatologin finns på samma plats. Här sker diskussioner och möten, både spontana och planerade, som ger input till verksamhet på hemmaplan. Då är det viktigt att även patientorganisationen finns på plats och kan ge sin syn på saker och ting och visa att den tar en aktiv roll i allt som sker kring de reumatologiska sjukdomarna.

Forskning

Utbudet av vetenskapliga forskningssammanfattningar och muntliga presentationer är enormt. Fullständigt omöjligt att sammanfatta eller rapportera. Konstateras går dock att dessa kongresser är ett fantastiskt bra sätt att vidareutbilda sig genom. Axplock ur det vetenskapliga programmet kommer senare på hemsidan.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler