Europaomröstning om lättöppnade förpackningar

Förslaget till standard för lättöppnade förpackningar som utarbetats med Reumatikerförbundets metod som grund ska nu bli föremål för omröstning i varje land i Europa.

En europeisk arbetsgrupp ledd av svenska standardiseringsinstitutet SIS har utvecklat förslaget. Efter visst motstånd, framför allt från läkemedelsindustrin, togs nyligen beslutet i Paris av det europeiska standardiseringsorganet CEN:s tekniska kommitté för förpackningar TC 261. 


Det är ländernas standardiseringsorgan som röstar. Omröstningen ska vara avslutad om c.a 6 månader. Det är ingen tvekan om att förslaget kommer att möta fortsatt motstånd från industrins representanter i de nationella standardiseringsorganen. Varje land måste dock motivera sina synpunkter och förslaget kan sedan modifieras inför ny omröstning.

I den svenska spegelkommittén som förberett förslagen ingår Greta Thorén från Reumatikerförbundets styrelse och Leif Hansson förbundskansliet. Greta Thorén ingår också i den europeiska arbetsgruppen.

När (om) det blir en standard är den frivillig men kommer ändå att vara pådrivande för utvecklingen. Det är tämligen unikt att en handikapporganisation lyckats ta fram en metod och driva fram en standard på det sätt som Reumatikerförbundet är på väg att göra.

NYTT: Reumatikerförbundet kommer på EULAR-kongressen 10-13 juni uppmana alla Europas reumatikerorganisationer att kontakta sitt nationella standardiseringsinstitut för att påverka i en konsumentvänlig riktning.  

Easy to open - a scientific approach to user accessibility

Over 70 million Europeans have decreased hand functions. Many of those suffer from some form of rheumatic illness. The Swedish Rheumatism Association is therefore working hard to help manufacturers develop product packaging that is accessible for them.

European standardization project

A proposed European standard for “Packaging - Ease of opening” ( prEN 15945 41) is now being ratified by the European countries. The Swedish Rheumatism Association will be participating at the EULAR-convention June 10-13. During the event the Swedish Rheumatism Association will encourage the other European organizations to raise the issue of user friendliness with their respective national standardization authority.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler