Nordiskt Reumaråd

Nordiskt reumaråd, NRR, är ett samarbetsorgan mellan de nordiska ländernas reumatikerorganisationer. Det grundades år 1989. Rådet har sex medlemsorganisationer, en från vart och ett av de nordiska länderna och vidare en från Färöarna. Organisationerna har idag tillsammans ungefär en kvarts miljon medlemmar.

NRR arbetar för att:

  • finna samarbetsmöjligheter gällande behandling och rehabilitering av reumatiska sjukdomar
  • sprida information om reumatiska sjukdomar
  • öka resurserna för samnordisk utbildning och forskning i reumatism
  • utveckla verksamheten med vänorter
  • etablera och upprätthålla kontakt med nordiska myndigheter och berörda samnordiska organisationer
  • öka de nordiska reumatikerorganisationernas inflytande på nordiskt och internationellt plan

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler