Reumatikerförbundet i Sverige tar över samordningen av Nordisk Reumaråd 2013

Förbundsordföranden Anne Carlsson vill att NRR ska fortsätt att arbeta för bättre levnadsförhållanden för reumatiker i de nordiska länderna. 

 

 

Förbundet vill satsa på samordning av intressepolitiska frågor, framför allt på det nordiska planet genom ett arbete gentemot samordning av intresse­politiska frågor, framför allt på det nordiska planet genom ett arbete gentemot Nordiska rådet NR, och Nordiska ministerrådet NMR.

Nordiska Ministerrådet har nyligen beslutat att utestänga de nordiska funktionshindersorganisationerna ur rådet, därför vill Anne att förbundet tillsamman med NRRs öviga medlemmer bearbetar de egna parlamentariker som sitter i Nordisk Rådet så handikapporganisationerna åter får vara med i det handikappolitiskt rådet.

Nordiska Ministerrådet bryter mot Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och sviker därmed 3,5 miljoner nordiska medborgare. Anne vill också att NRR ska påverka den europeiska och den internationella agendan främst genom EULAR - European League Against Rheumatism, framförallt PARE - People with Arthritis/ Rheumatism in Europé.


​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler