Expertrådet i Stockholms läns landsting rekommenderar byte till biosimilar

Reumatikerförbundet är visserligen positiva till biosimilarer men ifrågasätter byte s.k. switch mitt under pågående behandling.

Stockholm läns landsting sällar sig nu till de landsting som rekommenderar s.k. switch av infliximab. Alltså att patienter som är under pågående behandling får ett biosimilar istället för orginalpreparatet. Reumatikerförbundet ser utvecklingen med fler behandlingsalternativ som väldigt positivt. Att det nu kommer nya biologiska läkemedel, biosimilarer, som ger lika goda behandlingsresultat och som dessutom är billigare så är det givetvis bra.

Oroliga patienter

Men vi får nu samtal från oroliga medlemmar att de inte känner sig trygga med detta rekommenderade byte. Vi vet att det pågår en studie i Norge som tittar just på hur s.k. switch faller ut för patienterna. Tills den är klar kan vi inte se att det finns skäl att gå ut med denna rekomendation. Reumatikerförbundet har diskuterat frågan om switch med våra nordiska grännländer och vid Nordiskt Reumaråds sammanträde i oktober togs följande uttalande vad gäller biosimilarer. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler