Extra satsning på forskningen i år

Reumatikerfonden delar i år ut 15 040 000 kronor i anslag till reumatologisk forskning och forskning kring rörelseorganens sjukdomar, drygt 2 miljoner mer än förra året. Med denna stora satsning är Reumatikerförbundet den största enskilda givaren för detta forskningsområde, näst efter staten. 

Det är också fler än någonsin som ansökt om forskningsanslag, den behövda summan slutade på dryga 84 miljoner, behovet är stort.

Insatserna ger utdelning!

För personer med reumatisk sjukdom betyder forskningsresultat möjligheter till bättre liv både för oss som lever med sjukdomen nu och för våra barn och barnbarn. Forskningen har gått framåt oerhört mycket under det senaste decenniet. Grundläggande forskning tillsammans med forskning nära patienten har lett till både ny kunskap om geners betydelse för hur sjukdomarna utvecklas och hur de påverkar våra kroppar. Nu vet man mycket mer om hur levnadsvanor påverkar sjukdomarna Nya läkemedel har tagits i bruk och ännu fler forskas fram. Vi vet att fysisk aktivitet, så viktig för alla, är ännu viktigare för oss och för hur våra liv kommer att se ut.

I utdelningen finns flera kategorier forskare. Dels de redan framgångsrika både i Sverige och utomlands, dels de som nyligen disputerat samt de som vill bilda sin egen forskargrupp. För den sistnämnda gruppen kan Reumatikerfondens startbidrag vara inkörsporten till framtida framgångar.

2017

I årets utdelning får de vanligaste sjukdomarna mest pengar, men också de mer ovanliga får anslag. Nämnas kan olika vaskuliter (blodkärlsinflammationer), systemisk skleros (sklerodermi) och gikt. De vanligare diagnoserna som reumatoid artrit (ledgångsreumatism) och SLE är ofta de sjukdomar som forskarna kartlägger först eftersom kunskapen om dem kan bidra och anpassas till de mindre sjukdomsgrupperna.

Reumatikerförbundet önskar alla nya forskningsprojekt lycka till genom Reumatikerfonden och påminner om att varje gåva är en möjlighet till nya kunskaper.


Här finner du listan på anslag fördelat efter stiftelser och fonder

Här finner du listan på projekt som fått anslag ur Reumatikerfonden

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler