Får hjälp att höra barnens frågor

Barn med reumatisk sjukdom tar ofta ansvar för andras känslor och vill inte vara en belastning. Det är en sak som fångats upp i projektet Det outsagda.

Frågor om att vara beroende av andra, hur man egentligen mår, framtiden, att vara till besvär och döden är exempel på ”osynliga” ämnen som framkommit i 160 intervjuer som gjorts i projektet Det outsagda. Arbetet, som leds av Handikappförbunden, har utgått från samtal, tankar och funderingar bland familjer och barn, bland annat med reumatiska diagnoser. 

Det står klart att barn med funktionsnedsättningar är så beroende av andra i familjen att de ofta håller inne saker, skyddar sig själv och andra från att vara en belastning. 

– Detta är ett väldigt viktigt projekt för att hjälpa dessa barn som bär på tankar som måste fångas upp, säger Caroline Liljegren, tidigare ordförande för Unga Reumatiker och en av dem som hjälpt till i arbetet med att ta fram material som ska guida vårdpersonal, familjer och barn. 

Projektet drivs i samarbete med Nationellt kompetenscenter för anhöriga, 1177, Rädda Barnen och Region Skåne. Läs mer om projektet i nästa Reumatikervärlden!

Artikeln är hämtad från Reumatikerförbundets tidning Reumatikervärlden nr 3.
För att läsa Reumatikervärlden digitalt. Gå in 
här.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler