Fler reumatologer – men ändå för få

Tillgången på reumatologer har ökat stadigt de senaste tjugo åren. Men fortfarande är de alldeles för få – reumatologerna borde vara dubbelt så många för att klara av sitt uppdrag, enligt dem själva.

-------------------------------------------------------------

Ursprungligen publicerad i Reumatikervärlden #1

-------------------------------------------------------------

Socialstyrelsen rapporterar en successiv ökning av tillgången på reumatologer sedan 1995, från 1,4 till 2,4 läkare per hundratusen invånare. Men det är fortfarande inte tillräckligt, anser läkarna själva.

– Utifrån det uppdrag vi har krävs fem reumatologer per hundratusen invånare, säger Valgerdur Sigurdardottir, ledamot i Svensk Reumatologisk Förening.

En stor anledning till att det behövs fler reumatologer är att diagnos- och behandlingsmöjligheterna har förbättrats de senaste tio till femton åren. Det gäller inte minst den vanligaste reumatologiska sjukdomen, ledgångsreumatism.

– Vi diagnostiserar och sätter in behandling i allt tidigare skede och då blir patientens uppföljningstid längre. Det i sin tur kräver fler reumatologer, säger Valgerdur Sigurdardottir, som till vardags tjänstgör som ST-­läkare på reumatologikliniken vid Falu lasarett.

De ökade behandlingsmöjligheterna handlar främst om de biologiska läkemedlen, som kommer att bli fler. Forskning pågår kring helt nya läkemedel och i och med att patenten går ut på de äldsta biologiska läkemedlen kommer de så kallade biosimilarerna ut på marknaden. Biologiska läkemedel kräver uppföljningar och återbesök för att bland annat kontrollera så att mediciner ges i rätt dos­er för att undvika biverkningar.

Men den moderna behandlingsstrategin, att följa patienter tätt för att snabbt kunna anpassa behandling, gäller inte bara dem som behandlas med nyare typer av läkemedel.

– Även de som behandlas med de äldre traditionella läkemedlen behöver tätare uppföljning eftersom medicinerna används i högre doser och i ett tidigare skede än förr, säger Valgerdur Sigurdardottir.

Svensk Reumatologisk Förening för egen statistik över tillgången på reumatologer. Den senaste sammanställningen avser mars 2015 och av den framgår att det finns 246 reumatologer i landet. Av dessa går 90 i pension inom tio år.

– Vi beräknar att det behövs 32 nya specialister varje år. För att nå upp till det behöver vi ha ytterligare 223 ST-läkare de kommande tio åren.

Just nu gör 101 ST-läkare sin specialisttjänstgöring till reumatolog. Utbildningen tar minst fem år och blir ofta längre till följd av föräldraledighet.

– Det är inte svårt att locka läkare till reumatologin. Det stora hindret är att det finns för få tjänster att söka. Bara på min klinik har vi haft flera sökande till varje ST-tjänst.

I Socialstyrelsens siffror tas inte hänsyn till specialistläkarens tjänstgöringsgrad. Valgerdur Sigurdardottir påminner därför om att många reumatologer inte jobbar heltid.

– Framförallt ser vi många deltider vid universitetssjukhusen där man kan anta att många forskar vid sidan av sitt kliniska jobb, säger hon.

Text: Jenny Ryltenius

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler