FN-dagen - En påminnelse om att mycket återstår att göra

Trots att Sverige ratificerat FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning diskrimineras många dagligen inom den svenska arbetsmarknaden.

 

Den svenska funktionshinderspolitiken har som mål att uppfylla den rättigheten och ge alla möjlighet till att vara fullt delaktiga i samhällslivet. Ändå kan vi se att personer (16-64 år) med nedsatt arbetsförmåga är sysselsatta i väsentligt lägre grad än den övriga befolkningen, 44 procent i förhållande till 75 procent (2012).

De senaste åren kan vi dessutom se en ökning av antalet arbetssökande med funktionsnedsättning med 8,2 procent. Antalet personer med funktionsnedsättning som är inskrivna vid arbetsförmedlingen har ökat snabbare än någonsin tidigare i svensk arbetsmarknadshistoria. Det finns med andra ord mycket att göra innan Sverige kan anse sig ha uppfyllt FN:s konvention om mänskliga rättigheter.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler