Förbundsstämma 3-5 juni.

Reumatikerförbundets årliga förbundsstämma äger rum den 3-5 juni på Aronsborg i Bålsta.

Ombuden till stämman väljs på Reumatikerdistriktens representantskapsmöten och ombudsfördelningen baseras på medlemsantalet i respektive distrikt.

På årets förbundsstämma kommer det för fjärde gången att utses ett antal "stordåd" inom Reumatikerförbundet. I likhet med Oscars, Guldbaggar och Guldbollar kommer förbundet att utnämna 2015 års "stordåd". Priser kommer att delas ut i följande kategorier: Bästa medlemsvärvande förening, bästa intressepolitiska arbete/medieinslag, bästa hemsida, bästa nytänkande förening.

Reumatikerdistriktet i Uppsala som är årets "stämmovärd" firar samtidigt sitt 50-års jubileum.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler