Beryl Svanberg tar tillfälligt över ordföranderollen

Som ett led i förbundsstyrelsens arbete med att förbättra arbetsmiljön på förbundskansliet tar 1:e vice ordförande Beryl Svanberg tillfälligt över rollen som ordförande i Reumatikerförbundet.

Förbundsstyrelsens beslut med anledning av arbetsmiljöutredning

Bakgrund

Reumatikerförbundet tog den 29 oktober 2015 emot en skrivelse från Unionens regionala arbetsmiljöombud med begäran om åtgärder på arbetsplatsen för att nå en tillfredsställande arbetsmiljö. I skrivelsen framgick att ett antal medarbetare upplever sig vara utsatta för kränkande särbehandling av förbundsstyrelsens ordförande.

Avonova Hälsa Stockholm AB anlitades för att göra en utredning vilken genomfördes i slutet av 2015. Utredningen innefattade bland annat intervjuer med samtliga medarbetare på kansliet.

På styrelsens sammanträde den 18 januari 2016 föredrogs resultatet av utredningen som visar på allvarliga problem i den psykosociala arbetsmiljön på kansliet.

Styrelsens beslut

Som ett led i förbundsstyrelsens arbete med att förbättra arbetsmiljön beslutades att 1:e vice ordförande Beryl Svanberg tillfälligt tar över rollen som ordförande. Under våren kommer förbundsstyrelsen att tillsammans med generalsekreterare Leif Salmonsson och kansliets personal att arbeta vidare med åtgärdsplaner, se över rutinerna för systematiskt arbetsmiljöarbete och uppdatera arbetsmiljöpolicyn.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till 1:e vice ordförande Beryl Svanberg eller generalsekreterare Leif Salmonsson.

1:e vice ordförande Beryl Svanberg
Telefon: 0705-98 17 48
Epost: beryl.svanberg@reumatikerforbundet.org

Generalsekreterare Leif Salmonsson
Telefon: 070-108 83 72
Epost: leif.salmonsson@reumatikerforbundet.org

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler