Förenkling av patientklagomål föreslås

Hanteringen av patientklagomål måste förenklas menar Statskontoret som har regeringens uppdrag att följa hanteringen av klagomål mot vården. Anne Carlsson kommenterar.

Och tycker att Landstingens Patientnämnder ska ta hand om  fler av dessa. Endast allvarliga missförhållanden ska utredas av Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, menar Statskontoret också.

Om detta skriver Dagens Medicin idag och Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson uttalar sig i tidningen:

—  Om skälet är att Ivo inte har hunnit med alla ärenden tror jag att det här är fel väg att gå. Ivo har ett annat uppdrag än nämnderna, de är ingen klagomur utan en myndighet som har makt. Patientnämnderna kan bara tala om att saker är fel och föreslå förändringar, men de kan inte göra något, säger hon.

Det är just de långa väntetiderna för att få klagomålen utredda som har föranlett Statskontoret att komma med det här förslaget. I oktober 2013 var över 7000 klagomål under utredning hos Ivo.  

Statskontoret har på regeringens uppdrag följt hanteringen av klagomål mot vården sedan 2011 och ska lämna en slutrapport i oktober 2014.

 

Läs mer i Dagens Medicin.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler