Forska om artros!

UTLYSNING AV PROJEKTMEDEL FÖR MEDICINSK FORSKNING OM

ARTROS

Reumatikerförbundet stödjer forskning om rörelseorganens sjukdomar. Artros är en sjukdom som drabbar många människor och är, tillsammans med ryggbesvär och långvarig smärtproblematik, den sjukdom från rörelseorganen som kostar mest för samhället.

Satsning på artros

Totalt kommer 1,5 miljoner kronor att fördelas 2014.
Ansökan ska vara inskickad senast den 23 mars 2014. Beslut kan väntas preliminärt den 30 april och medlen disponeras sedan 1½ år framåt, varefter redovisning sker.
Vi ser gärna ett samarbete inom och mellan olika fakulteter/universitet.

Krav på ansökan:

- Sker på särskild blankett på vår ansökningswebb. Du loggar in och går via ansökningar till ansökningsformulär.
- Ska avse forskningsprojekt med huvudinriktning artros, eller avse planering av EU-projekt om artos: följ länk till pdf . Ansökningar inom det idrottsmedicinska området kommer primärt ej att prioriteras.
- Ansökan ska ha en svensk titel samt omfatta en kort sammanfattning på populärvetenskaplig svenska, medan ansökan i övrigt kan vara på engelska
- CV på sökande och medsökande ska anges
- Bedömningen kommer att ske utifrån Reumatikerförbundets vanliga kvalitetskriterier som finns på vår hemsida. Dessutom kommer projektets utvecklingsbarhet att bedömas.
- Reumatikerförbundets allmänna regler för ansökningar gäller (se hemsidan)
- Andra anslag från Reumatikerförbundet är inget hinder för ansökan enligt denna utlysning
- Vi ser gärna brukarmedverkan i projekten

I blanketten finns instruktioner ruta för ruta hur den ska fyllas i. Du kan se hur vår ordinarie blankett ser ut om du registrerar dig i vår databas på ansökningswebben. Denna databas används av nästan alla landsting i Sverige och av läkaresällskapet i Göteborg m.fl. Sedan varierar blanketterna förstås en hel del, men de är uppbyggda på samma sätt.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler