Forskare söker barn till föräldrar med fibromyalgi

Forskare vid Luleå tekniska universitet har påbörjat ett forskningsprojekt om hur barn upplever det när en förälder har fibromyalgi. Studien bygger på intervjuer och nu söker man deltagare bland Reumatikerförbundets medlemmar.

Vi vet idag att livet med en kronisk sjukdom medför en påverkan och förändring av personens dagliga liv och det innebär även en påverkan på de närståendes liv.  Barnens upplevelser finns det däremot mycket liten kunskap om. För att förbättra stödet till berörda familjer är det viktigt att öka denna kunskap bland vårdpersonal, Reumatikerförbundet och allmänhet

Därför har forskare vid Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för omvårdnad, Luleå tekniska universitet (LTU) påbörjat en vetenskaplig studie som bygger på intervjuer med barn mellan 7-19 år.

Forskare från LTU kommer att intervjua barnet, med eller utan föräldrar. Det kan ske genom en träff i hemmet eller på annan plats, men kan också ske över internet (skype/Adobe connect) eller telefon.

Intervjuerna kommer att spelas in och beräknas pågå cirka 30-45 minuter. Alla svar kommer att hanteras så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Intervjutexterna kommer att bearbetas och sammanställas i en rapport. All information kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga ingen kommer att kunna identifiera vem som har sagt vad i den färdiga rapporten.

Kontaktinformation

Om du är förälder med fibromyalgi och något av dina barn skulle kunna tänka sig att ställa upp på detta, så ber vi er kontakta:

universitetslektor Päivi Juuso,
Telefon:0920-493897
E-post paivi.juuso@ltu.se

Päivi är sjuksköterska och forskare. 

Det går också bra att höra av sig till Janne Bagge, forskningshandläggare på Reumatikerförbundet, om du har frågor eller synpunkter:

Telefon: 08-505 805 06
E-post: jan.bagge@reumatikerforbundet.org

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler