Forskning vägen till arbete

Reumatotd artrit (RA) och ledgångsreumatism orsakar en stor mängd sjukskrivningar och förtidspensioner. För att komma tillrätta med problemen behövs mer forsking, säger Forska! Sverige.

I Sverige är samhällskostnaderna för reumatotd artrit (RA), eller ledgångsreumatism, 6 miljarder kronor per år på grund av sjukskrivning och förtidspension. Mer forskning kan tackla denna utmaning menar Forska! Sverige, samstämmigt med ett antal forskare samt Beryl Svanberg 1:e vice ordförande i Reumatikerförbundet. 

De biologiska läkemedlen har inneburit en revolution för många med RA som gått från att vara helt hjälpberoende till att återfå arbetsförmågan. I en studie på patienter med RA framkommer att sjukskrivningarna minskar med 30 procent om behanding med biologiska läkemedel påbörjas tidigt.

Utan forskning hade detta inte varit möjligt. Fortfarande finns det dock utmaningar eftersom en tredjedel av denna patientgrupp inte svarar på behandlingen. Därför behövs mer forskning så att morgondagens läkemedel kan hjälpa ännu fler att komma tillbaka till arbetslivet.

Läs hela debattartikeln.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler