Forskning och nätverkande på Reumadagarna i Västerås

Under tre dagar i september samlades företrädare från hela reumatologisverige på Reumadagarna i Västerås för att ta del av nya rön och utbyta erfarenheter. Reumatikerförbundet var på plats för att företräda patientperspektivet, presentera sitt arbete och knyta viktiga kontakter till professionen.

– Det var spännande och lärorikt att träffa alla. Ett fantastiskt tillfälle att ta till sig ny kunskap och lyssna på många fantastiska föreläsningar. Framöver skulle jag vilja ha ett ännu närmare samarbete och att fler från Reumatikerförbundet får möjlighet att delta, säger Lotta Håkansson, förbundsordförande i Reumatikerförbundet.

Fysisk träning kan minska sjukdomsaktivitet

Reumatikerförbundets forskningschef Li Alemo Munters var moderator för en av föreläsningarna. Hon presenterade även sin avhandling från 2013 som visade att fysisk träning kan minska sjukdomsaktivitet. Tidiane Diao höll en uppskattad föreläsning om Nike, ett projekt Reumatikerförbundet drivit för att stärka gruppen kvinnor med reumatisk sjukdom och invandrarbakgrund.

Rehabilitering i varmare klimat

Av särskilt intresse var professor Ingiäld Hafströms presentation om rehabilitering i varmare klimat. Under ett års tid följde hennes studie 161 patienter med AS eller RA som fick rehabilitering i Marbella och Teneriffa. Studien visade bland annat att patienternas smärta minskade ett år efter rehabiliteringen och även att deras fysiska aktivitet ökat. Sammantaget hade antalet sjukskrivna bland patientgruppen minskat under uppföljningstiden.

Under kongressen delades även Nanna Svartz-priset ut till Iva Gunnarsson, docent och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset för hennes forskning om SLE och njurpåverkan. Stipendiet instiftades 1999 av Reumatikerförbundet och Pfizer och delas ut varje år.

MER

Vill du läsa mer om Ingiäld Hafströms rapport finns den att ladda ner på www.reumatikerforbundet.org/klimatrapport

På Reumatikerförbundets träningsblogg kan du läsa sammanfattningar av ett par seminarier om fysisk aktivitet vid reumatisk sjukdom. http://reumatikerforbundetstraningsblogg.blogspot.se/

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler