Forskare som har studerat reumatikers vardagsaktiviteter får stöd med 100 000 kronor

Mathilda Björk, arbetsterapeut, har tilldelats 100 000 kronor för sin forskning där hon har belyst svårigheter i vardagen och hur det påverkar patienter med reumatoid artrit/ledgångsreumatism. Forskningen har fokuserat på patienternas egna värderingar och kan leda till praktisk nytta för reumatiker, vilket är något som Reumatikerförbundet uppskattar.

 

Mathilda Björk har i sin forskning studerat de svårigheter som personer med reumatoid artrit har med sina dagliga aktiviteter.  Det framgår i hennes forskning att kvinnor rapporterar större svårigheter med utförandet av dagliga livets aktiviteter (ADL) och de använder fler hjälpmedel än män.

Mathildas forskning har stor betydelse för personer med reumatism och hur de har det i vardagen. Hon har framförallt fokuserat på det personerna själv beskriver som viktiga aktiviteter och inte utifrån givna standardformulär, vilket är brukligt. Att belysa patienternas egna värderingar kan bidra till ett bredare perspektiv på vardagssjukvården och vidareutveckla rehabilitering för dessa patienter.

Reumatikerförbundet stödjer gärna yngre nydisputerade forskare som ännu inte hunnit etablera större forskningsgrupper.

Vi brinner för att människor ska kunna leva ett bra och aktivt liv trots reumatisk sjukdom, säger Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler