Eular 2012

Eular-rapport utifrån pressmeddelanden

Att rapportera från den europeiska reumatologikongressen med 13 000 forskare, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, patienter och läkemedelsrepresentanter kan aldrig bli heltäckande.
Vi väljer att berätta utifrån olika vinklar och börjar med en genomgång av pressmeddelandena.

Du som vill kan läsa pressmeddelandena i sin helhet på Eulars hemsida och gå till press i vänsterspalten.

 

Tidig menopaus ger mildare sjukdom

Två miljoner kvinnor i Europa lider av ledgångsreumatism. Betydligt fler än män med samma sjukdom. Forskarna funderar över och tror att hur länge kvinnor ammar, bruk av p-piller och tidig menopaus har betydelse för risken att få RA.
För första gången har en studie undersökt om sjukdomen blir olika svår beroende på om kvinnan går i menopaus tidigt eller sent. Tidig menopaus är före 45 års ålder. Resultatet visar att tidig menopaus bäddar för en mildare sjukdom.
– Vår studie är den första om menopausålderns betydelse för ledgångsreumatismens svårighetsgrad. Det är ett genombrott för förståelsen av hormoners betydelse för sjukdomens utveckling och hjälper oss också att ställa långtidsprognos för våra patienter, säger doktor Mitra Pikwer vid Skånes universitetssjukhus, Malmö.

Rökning är en risk

Antalet studier om rökningens betydelse för risk att få reumatiska sjukdomar och rökningens påverkan på sjukdom och behandling ökar år från år.
En amerikansk studie konstaterar att rökning påverkar effekten av de dyra TNF-hämmande läkemedlen. Kunskap som ger underlag för läkarna att diskutera med sina patienter om rökstopp och att utveckla strategier för detta.

Viktminskning bra vid psoriasisartrit

Från Italien berättas om en studie där patienter med psoriasisartrit kunnat uppnå lägre sjukdomsaktivitet genom att förlora vikt. Kosten de åt var en lågkaloridiet.

Ytterligare en studie presenterar resultat som säger att normalviktiga med aktiv psoriasisartrit har bättre nytta av anti-TNF-behandling än personer som är överviktiga.

Sjukdomsmarkörer vid ankyloserande spondylit

I Tyskland har man funnit fem biomarkörer (sjukdomsmarkörer) som kan förutspå rörelseinskränkningar vid ankyloserande spondylit. Fyndet kan hjälpa reumatologer att identifiera de personer som har sämre prognos och anpassa behandlingen därefter.

Ny riskbedömning för allvarlig infektion

TNF-hämmare och andra sjukdomsmodifierande behandlingar kan be infektioner. Tyska forskare har utarbetat ett protokoll som räknar ut risken för svårare infektioner hos patienter med dessa behandlingar. Verktyget kan hjälpa reumatologer att finna högriskpatienter för allvarlig infektion och därmed undvika komplikationen infektion.

Aggressiv behandling av osteoporos

I USA efterlyses mer offensiv diagnostisering och aggressivare behandling av osteoporos, benskörhet, eftersom personer över 80 år står för de allra flesta höftfrakturer.

Läkemedel

Det finns väldigt många pressmeddelanden om behandlingar. Forskningsstudierna är varierande både i hur de genomförts med tanke på antal deltagare, och var i kedjan behandlingarna befinner sig i linjen från laborativa studier till slutstudier på människa.

Föga förvånande är att det konstateras att möjligheten till behandling med effektiva och dyra så kallade biologiska läkemedel är ojämlik i Europa. Författarna föreslår att resultaten borde leda till en EU-standard av behandling för dem som skulle ha nytta av de effektiva medicinerna.

I år presenterades ett antal jämförelser mellan effekten av olika läkemedel framför allt vid RA, men också för psoriasisartrit. Det märks att forskarna söker och är på spåret att finna nya signaleringsvägar och molekyler, nya sätt att angripa sjukdomsdrivande mekanismer i kroppen. Noterat är också att läkemedel som sväljs, oral behandling, kan vara på väg.

Att behandla patienter med RA på ett optimalt sätt efter personens sjukdom och kontrollera efter 6 månader visar att insatsen är kostnadseffektiv. En annan studie säger att personernas livskvalitet förbättras med biologisk behandling. Ytterligare visas att sådan behandling minskar risken för komplikationer med hjärt- och kärlsjukdom.

Relaterade artiklar

Visa fler