Patientskolor väckte intresse i Danmark

Reumatikerförbundet i Sverige berättade om svenska "expertpatienter", informatörer, i ett forskningsseminatium om artros i Danmark. 
Det är Gigtforeningen, Reumatikerförbundets systerorganisation i Danmark, som arrangerade och syftet var att förmedla ny kunskap och nya riktlinjer i vården av artros.  

För att sprida kunskapen om hur det är att leva med artros och för att alla ska få bästa möjliga behandling arbetar Reumatikerförbundet med att utbilda informatörer som samverkar med vården i Patientskolor. Informatörerna finns i de lokala Reumatikerföreningarna och deras roll i Patiensskolorna är att de delar med sig av sin egen erfarenhet, är goda förebilder, är aktiva och ser nyttan med bland annat egen träning. 

Genom att föreningarna arbetar tillsammans med vårdpersonal lokalt ökar kontinuiteten i vården av patienterna på orten. Samtidigt som patienterna får en bredare kunskap om sin sjukdom och inspiration att aktivt delta i sin egen vård. 

Genom dessa utbildningar ökas kvaliteteten på vården och med det får patienterna ökade möjligheter att leva ett bra liv, har man konstaterat i Sverige. Något som nu alltså intresserar också våra grannar i söder.

Seminariet hölls den 12 mars på Syddansk Universitet i Odense.

Läs om seminariet här

Läs mer om Gigtforeningen i Danmark. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler