Framsteg med små steg

I helgens avsnitt av tv-programmet Skavlan kunde tittaren lätt få intrycket att man utvecklat ett botemedel för ledgångsreumatism, reumatoid artrit (RA). Reumatikerförbundet vill här ge ytterligare information för att betona att det rör sig om preliminära studier och inte något som idag kan användas för behandling av reumatiska sjukdomar.

Det var den norska forskaren och läkaren Anita Kåss som intervjuades av Skavlan med anledning av hennes forskning om ett nytt inflammationsdämpande läkemedel.

Studien som Anita Kåss genomfört har gjorts med det läkemedel som påverkar funktionen av ett kvinnligt könshormon, kallat gonadotropin. Läkemedlet hade, i den studie som finns publicerad, ingen effekt i hela gruppen av kvinnor som behandlades (48 kvinnor) men hade positiv effekt på inflammationen i den grupp av kvinnor (24 kvinnor) som både hade höga nivåer av detta könshormon och behandlades med läkemedlet. Hennes fynd är intressant som utgångspunkt för större studier, men är alltså ännu preliminärt och relativt osäkert eftersom den genomförts i en ganska liten grupp patienter, som har en särskild hormonsammansättning. Det rör sig alltså om en av många forskningsfynd som ger ledtrådar till framtida behandling av reumatisk sjukdom, men dess betydelse är inte så stor som man kan ha fått uppfattning om i programmet.

Överdrivna förhoppningar 

– Detta är samtidigt ganska vanligt i populärvetenskapliga framställningar av forskning och att journalister överdriver enstaka forskningsframgångar mer än vad forskarna själva skulle vilja. Risken med detta är tyvärr att patienter får överdrivna förhoppningar, säger Lars Klareskog, professor i reumatologi vid Karolinska institutet.

Även Jon Lampa, docent och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset har synpunkter på hur programmet presenterade forskningsstudien.

– RA är en folksjukdom som drabbar väldigt många, och många patienter och anhöriga tittar också på Skavlan. Risken är att patienter vilseleds av denna typ av rapportering. Studien som sådan är intressant och borde följas upp av större kontrollerade studier, där man närmare kan utvärdera den kliniska effekten och möjliga biverkningar, säger Jon Lampa.

Stora framsteg de senaste 10–15 åren

Tore Kvien, avdelningschef och professor på reumatologiavdelningen vid Diakonhjemmets sjukhus i Oslo bekräftar de svenska kollegornas synpunkter. Det har skett stora framsteg i behandlingen av RA de senaste 10–15 åren med bättre behandlingsstrategi och tillgång till många nya sjukdomsmodifierande läkemedel som har testats på många hundra patienter innan de har blivit godkända att använda. 

– Resultaten från Anita Kåss och medarbetares studier styrker inte sannolikheten att hormonbehandlingar kommer ha stor betydelse i framtiden, säger Tore Kvien.

– Det behövs många duktiga forskare om vi en dag ska lyckas finna lösningen på reumatismens gåta. Vi gläds åt våra grannländers framsteg, och vi hoppas att Anita Kåss forskning fortsätter vara framgångsrik, säger Li Alemo Munters, forskningschef på Reumatikerförbundet.

Lars Klareskog, professor i reumatologi vid Karolinska institutet, Jon Lampa, docent och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, Tore Kvien, avdelningschef och professor på reumatologiavdelningen vid Diakonihemmets sjukhus i Oslo och Li Alemo Munters, forskningschef på Reumatikerförbundet, utalar sig om tv-programmet Skavlans inslag om Anita Kåss forskning. (Li Alemo Munters ej med på bild).

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler