Framtidens högkostnadsskydd i vården

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över hur högkostnadsskydden i vården fungerar. Uppgiften för utredningen har varit att  värna de grupper som är i mest behov av vård och omsorg, att styra patienter till rätt nivå i vården och att hitta en bra och långsiktig finansiering av vården och omsorgen.

Reumatikerförbundet har i sitt svar på utredningen varit väldigt tydlig med att ingen ska behöva avstå från vård på grund av höga kostnader. Vi vet att för många av våra medlemmar blir kostnaderna får vård och läkemedel en betydande utgift och tillsammans med andra kostnader relaterat till sjukdomen något som påverkar ekonomin i allra högsta grad. Därför skriver vi i svaret att ska egenavgifterna ändras så måste fler delar omfattas i högkostnadsskyddet inte bara sjukvårdande behandling och läkemedel, utan även hjälpmedel och sjukresor. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler