Assyriska Riksförbundet startar kunskapsprojekt tillsammans med patientorganisationer

Personer med funktionsnedsättning och utländsk härkomst riskerar att drabbas av dubbel utsatthet. Dels är det svårt att komma till ett nytt land med ett nytt språk, dels vet man inte alltid om vilka rättigheter och möjligheter man har för att få stöd och hjälp i det nya landet.

Skam och skuldkänslor kan vara något som upplevs av både personen med funktionsnedsättning men även familjen, både omedvetet och medvetet, menar Assyriska Riksförbundet. 

För att hjälpa barn, unga och deras anhöriga har Assyriska Riksförbundet tagit initiativ till att starta ett kunskapsprojekt som heter "Funka utan skam". Målgruppen är assyrier i Sverige och projektet är till för den som har en funktionsnedsättning eller är intresserad av frågor rörande funktionsnedsättning.

Projektet sker i samarbete med patientorganisationer, bland annat DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, Neuroförbundet och Reumatikerförbundet. Koncentrationen ligger på tre geografiska områden, Södertälje, Jönköping och Göteborg. 

Tillgänglighet för alla
Projektet syftar till ett mer tillgängligt samhälle för personer med funktionsnedsättningar från framförallt etniska minoriteter. Tre teman kommer att vara genomgående i arbetet.

  • Rättigheter: Upplysa och betona vilka rättigheter man har som person med funktionsnedsättning eller anhörig till person med funktionsnedsättning.
  • Empowerment: Stärka individer som har en funktionsnedsättning.
  • Skam: Skam och skuldkänslor kan vara något som upplevs av både personen med funktionsnedsättning men även familjen, både omedvetet och medvetet. Dessa känslor bemöts och samtalas om i projektet.

Många aktiviteter
Flera olika aktiviteter ordnas, bland annat, sommarläger för barn och ungdomar under 18 år, föreläsningar för ungdomar över 20 år och veckoslutskurser för målgruppen och deras anhöriga samt nätverksträffar.

Alla aktiviteter drivs av experter och personer med flera års erfarenhet för att på bästa sätt ge deltagarna de verktyg som behövs för att ta del av samhället.

Läs mer här.

För frågor om program och aktiviteter,
kontakta Maria Kaplo 08-550 166 83, maria.kaplo@assyriskariksforbundet.se

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler