Generösare regler för sjukersättning – gör att arbete blir möjligt!

Äntligen har lagstiftningen från 2008 prövats för människor som lider av långvariga sjukdomar. Efter tre vänder i domstol har en person med fibromyalgi vunnit i högsta förvaltningsdomstolen och fått sjukersättning beviljad. Den som har oturen att drabbas av en kronisk sjukdom ska inte behöva vara fattig i ett land som Sverige, säger Anne Carlsson ordförande i Reumatikerförbundet.

—  De nya reglerna i sjukförsäkringen har inte varit anpassade till människor som drabbats av kroniska sjukdomar. Det har vi påtalat alltsedan förslagen till den nya lagen kom. Det kan inte vara så att antingen är man full arbetsför till 100 procent eller helst 110 nuförtiden, eller som det står i lagen, ha en nedsatt arbetsförmåga för alla förekommande arbeten på hela arbetsmarknaden för all överskådlig framtid, säger Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet. 

Det är denna skrivning som högsta förvaltningsdomstolen tolkat och kommit fram till att för personer med lång sjukdomshistorik och där rehabiliteringsmöjligheterna är uttömda ska sjukersättning kunna ges. I fallet som nu varit upp i högsta förvaltningsdomstolen handlar det om en person som klarade av att arbeta 50 procent men därefter satte sjukdomen stopp.

—  I oktober 2012 framkom också att utförsäkrade redovisades som sysselsatta i statistiken från försäkringskassan. Hur ska lagstiftaren få signaler om att allt inte står rätt till när ansvarig myndighet inte har koll på läget? Avslutar Anne Carlsson. 

Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan nu leda till att fler har möjlighet att få sjukersättning beviljad som gör att de kan vara kvar i arbete men efter sin förmåga och efter vad sjukdomen tillåter.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler