God och nära vård – En primärvårdsreform

Reumatikerförbundet och Unga Reumatiker har skrivit ett remissvar på en av de viktigaste utredningarna som presenterats under året. Den ger förslag på hur man kan att stödja landsting, myndigheter och organisationer i arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård.

Utredningen gäller primärvården, det är viktigt och angeläget med en effektiv och fungerande god och nära vård. De reumatiska sjukdomarna är ett samlingsbegrepp för en mängd olika diagnoser. I Sverige brukar vi tala om 200 sjukdomstillstånd, där en av de största sjukdomsgrupperna är artros. För en del av de som har en inflammatorisk reumatisk sjukdom är reumatologin den naturliga hemvisten. För andra kan det vara primärvården eller ortopedin som är den naturliga kontakten med vården. Många i vår medlemsgrupp har även andra sjukdomar, vilket gör att deras behov kan vara komplexa och kräva vård och behandling från flera olika vårdprofessioner och specialiteter. 

Läs hela  remissvaret här 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler