Gör det enklare, Översyn av de statliga myndigheterna

Reumatikerförbundet är i sitt remissvar överlag positiva till förslaget om en helt ny myndighetsorganisation som presenteras i utredningen "Gör det enklare".

Reumatikerförbundet har med spänning följt utredningen "Gör det enklare" som har haft som uppdrag att se över de statliga myndigheterna inom vården och omsorgen. Syftet har bland annat varit att kunna skapa en organisation med fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, minska ohälsa och åstadkomma en jämlik vård. 

Utredningen föreslår en helt ny myndighetsorganisation med betydligt färre myndigheter än idag som ska arbeta med kunskapsstöd till vården och omsorgen, inspektion och tillsyn, infrasturktur och kommunikation samt övergripande strategisk utveckling av inom vården och omsorgen.

Reumatikerförbundet är positivt till det utredningen föreslår och hoppas att intentionen att sätta medborgaren och patienten i centrum för kommande myndighetsstruktur ska ge en mer jämlik och kvalitativ hälso- och sjukvård. Dock har Reumatikerförbundet en viktig invändning och det är att "Myndigheten för vårdanalys" blir kvar i sin nuvarande form.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler