Grattis Ingrid Larsson!

Ingrid Larsson forskar om hur reumatologisk vård kan bli bättre utifrån ett personcentrerat perspektiv. Nu har hon fått ett fint pris för detta! 

Sara Hjalmarsson delar ut Reumatikerförbundets vårdforskningspris under stämmans avslutande dag. Priset går till leg sjuksköterska och dr i vårdvetenskap Ingrid Larsson som forskar utifrån ett personcentrerat perspektiv. Med fokus på dem som går på biologiska läkemdel.

Ingrid Larsson forskar om hur reumatologisk vård kan utvecklas för att stärka patienten. Det viktiga är patientens berättelse.

Reumatikerförbundet har genom Reumatikerfonden varit en del av finansieringen av hennes forskning som definitivt svarar mot att vara viktig för patientens liv.

Att patienter uppfattar en regelbunden kontakt med sjuksköterskan som trygg delaktig och energigivande är hennes slutsats. Det ska användas genom att lära känna personen bakom varja patient och att sjukdomsberättelsen ska vara grunden för vården. 

Här kan du ta del av Ingrids avhandling

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler