Graviditet - Planeringen är A & O

En reumatisk sjukdom är inget hinder för att bilda familj.

– Men det är viktigt att planera graviditeten och se över sina mediciner i samråd med läkare, säger överläkaren Karin Hellgren vid Karolinska Universitetssjukhusets reumatologklinik. – Det kan bli aktuellt att byta till en behandling som inte är farlig för barnet.

-------------------------------------------------------

Ursprungligen publicerad i Reumatikervärlden #6

-------------------------------------------------------

Reumatikervärlden har talat med flera specialister runt om i Sverige och alla påpekar hur angeläget det är att läkare och patienter talar ordentligt med varandra, och försöker få fram svar på alla frågor.

– Det viktigaste är att det väldigt ofta går att minska oron, säger Ingemar Petersson, professor och specialist i reumatologi och allmänmedicin vid Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Enligt Karin Hellgren är ett bra samarbete mellan läkare och patient en förutsättning och en framgångsfaktor. Med andra ord är det angeläget med ett öppet klimat och att patienterna vågar fråga och diskutera.

– Sjukdomen är sällan ett hinder för att bli mamma eller pappa, säger Karin Hellgren. Det är viktigt att få höra det, för oron finns där hos många.

Något som Karin Hellgren känner väl igen är patienter som önskar att läkarna ska slå fast exakt vad som är farligt och vad som inte är det.

– Det är svårt att ge generella råd och individuell rådgivning är ofta det bästa. Samtidigt är en läkare inte gud och varje individ måste få ta sina egna beslut. Det finns kvinnor som inte vill stå på några läkemedel under graviditet eller amning och det måste jag respektera.

– Men jag berättar också om risken för att dessa kvinnor kan bli  sämre i sina sjukdomar, vilket kan påverka graviditeten och förlossningen negativt, säger Karin Hellgren. Ibland är det bättre att fortsätta än att sluta med en medicin.

I sitt arbete på reumatologkliniken vid KS träffar Karin Hellgren återkommande kollegorna på sjukhusets specialistmödravård. När det behövs rådgör hon också med kollegor i utlandet.

 – Det är helt enkelt viktigt att kvinnor med reumatiska sjukdomar är knutna till specialistmödravården under en graviditet. Där finns ofta kunskap som kan komplettera den jag har som reumatolog.

En svårighet för dem som längtar efter barn är den omtalade planeringen, bland annat av medicineringen.

– De som har råkat ta ett läkemedel, som inte är bra under ett tidigt stadium, kan behöva diskutera om de eventuellt ska avbryta graviditeten, även om det sällan behöver göras.

– Ett exempel är metotrexat. Där finns det en cirka femprocentig risk för att barnet kan få lindrigare skador. Ett alternativ kan vara att göra tidiga undersökningar med ultraljud, för att ta reda på hur det ligger till.

Fakta

RA, reumatoid artrit

– Sjukdomen bör vara i ett lugnt skede i början av graviditeten, säger Karin Hellgren. Studier
visar att de med högaktiv RA har en något ökad risk för att få för tidigt födda barn eller mer komplicerade förlossningar. Däremot saknas kopplingar till missbildningar.

– Drygt hälften av kvinnorna med RA mår faktiskt bättre under graviditeten. Varför vet vi inte, men sannolikt spelar hormonella faktorer en roll.

–        Tyvärr ökar risken markant för ett skov i sjukdomen under de första tre månaderna efter förlossningen. Då kan många patienter behöva återgå till sin ordinarie medicinering.

SLE

– Det är viktigt, framför allt för de patienter som har svår systemisk lupus erythematosus, SLE, att vänta med att försöka bli gravida till dess sjukdomsaktiviteten är under kontroll, säger Karin Hellgren. 

– SLE påverkar njurarna och det kan leda till en del komplikationer, som att barnen kan bli små eller för tidigt födda.

– Det finns lägen då läkarna ”absolut avråder” en kvinna från att bli gravid, som när lungor och njurar är kraftigt påverkade. Men det finns kvinnor som blivit gravida och det har gått jättebra – trots tung medicinering och svår SLE. Det måste man också komma ihåg.

Spondylartrit & AS

– De fåtal studier som granskat graviditeter hos patienter med ankyloserande spondylit, AS,  har inte visat några ökade risker för missfall, missbildningar eller komplicerade förlossningar, säger Karin Hellgren. Min erfarenhet är att AS inte är särskilt komplicerat vid graviditeter. Det handlar mest om vilka mediciner som kvinnan kan och inte kan ta.

Ärftlighet

– En vanlig fråga från patienterna är om deras barn också ska få en reumatisk sjukdom, säger Karin Hellgren. Men det går inte att ta ett prov och säga att barnet är bärare av en reumatisk sjukdom. Först när en person har symptom kan vi ställa diagnos.

– Det finns en viss ökad risk för en reumatisk sjukdom om mamman eller pappan har en sådan, men risken är mycket liten och inget som ska sätta stopp för att bilda familj.

Männens roll

– Vad gäller följder och konsekvenser av de läkemedel som skrivs ut till män med reumatisk sjukdom, är kunskapen mindre, säger Karin Hellgren. Men sannolikt är riskerna för att männen påverkar barnet genom sina mediciner också mycket mindre.

Amning

– Värt att komma ihåg vid amning är att det bara är minimala mängder läkemedel som passerar från mamman till barnet. Först sker en utspädning i mammans kropp, sedan ytterligare en till mjölken.

– Lättare värk- och febernedsättande mediciner är okej att använda under amning.

– Att frågan om amning engagerar föräldrar är för övrigt inte konstigt: rekommendationen i Sverige är att alla barn ska få enbart bröstmjölk under sitt första halvår.

– Utgångspunkten är att mamman ska kunna amma om hon så önskar, säger Karin Hellgren. Men ibland kan kvinnor med RA få ett skov efter förlossningen. Om de då är så dåliga att de inte ens kan lyfta barnet kan det vara bättre att sluta amma och återgå till medicinerna.

– En nybliven mamma behöver må bra för att orka ta hand om sitt barn och barnet kan få mat på andra sätt.

Text: Maja Aase

Läs mer

Vägen till bebislycka

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler