Hägglund har en utmärkt chans att satsa på fysioterapi

Det finns stora pengar att spara för samhället om patienter i högre utsträckning erbjuds förebyggande fysioterapi och träning.

Det behövs en nationell hälsostrategi där all kunskap som finns idag om fysisk aktivitet och fysioterapi inom den förebyggande, behandlande och rehabiliterande vården tas till vara på ett bättre sätt. Här har Göran Hägglund en enastående möjlighet att i kommande budget avsätta medel för ett kunskapslyft inom fysioterapin.

Det skulle underlätta för både individen att ta makt över sin egen hälsa och för hälso- och sjukvården att utnyttja resurserna på ett mer optimalt sätt skriver Stefan Jutterdal, ordförande Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet och Inger Ros, ordförande Riksförbundet Hjärtlung i en debattartikel i Dagens medicin.

 

Läs hela debattartikeln i nedanstående bilaga.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler