Handikappförbunden: Arbetslinjen gäller inte alla

Sysselsättningsgraden för människor med funktionsnedsättning dalar kraftigt. Nu måste regeringen visa allvar med sitt prat om att ta tillvara allas arbetsförmåga. Det skriver Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden i en debattartikel i Göteborgsposten.

Statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) visar också att bara 44 procent i gruppen med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga har arbete. Bland kvinnor är det bara 39 procent i gruppen som har ett jobb, jämfört med 51 procent av männen.

"Om regeringen tycker att arbetssituationen för människor med funktionsnedsättning är viktig bör den därför visa detta genom att vidta en rad jobbfrämjande åtgärder" menar Ingrid Burman.

Höjt tak för lönebidrag och enklare regler för lönestöd är två viktiga delar. Den arbetssökande behöver ges större valfrihet och inflytande över de stödinsatser som Arbetsförmedlingen erbjuder. Dessutom behöver Arbetsförmedlingens verksamhet starkare styras upp och dess specialkompetens på området öka.

Alla handläggare måste ha enkel tillgång till specialister med fördjupad kunskap om arbetshjälpmedel, anpassningsmöjligheter och andra relevanta insatser.

Debattartikeln har fått stort genomslag i media.

Läs hela pressmeddelandet här

Pressmeddelandet har publicerats i flera tidningar, samt vandrat vidare i bloggar, på Facebook och Twitter. Länk till några artiklar/bloggar

NSD: http://www.nsd.se/blogg/bloggentry.aspx?blogg=6811846&entry=7623768

DT: http://www.dt.se/opinion/debatt/1.5808903-arbetslinjen-galler-inte-alla

Folkbladet: http://www.folkbladet.nu/365811/arbetslinjen-galler-inte-alla

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler