Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige

Namnbytet sker under våren 2017, men redan nu introduceras begreppet funktionsrätt, som är nytt i det svenska språket.

”Namnet är väl valt och vilar på grunden för vårt arbete, nämligen mänskliga rättigheter", säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden.

”Funktionsrätt kan definieras som rätten för en person med funktionsnedsättning till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar”, fortsätter Stig Nyman.

Fokus på principen om mänskliga rättigheter

Funktionsrätt kompletterar begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder och handlar om individens rättigheter i olika samhällssituationer. Fokus flyttas från hinder, tillgänglighet och särskilda lösningar till principen om mänskliga rättigheter och ett universellt utformat samhälle.

Begreppet innefattar rätten att kunna fungera i olika situationer, oavsett funktionsnedsättning och oavsett vilka hinder som finns inom olika samhällsområden. Vi har till exempel alla rätt till en fungerande vård, en fungerande skola och ett fungerande arbetsliv.

Fakta om Handikappförbunden

Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 39 funktionshinderförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Handikappförbundens mål är ett samhälle för alla och det intressepolitiska arbetet grundar sig på mänskliga rättigheter.

Läs mer om Handikappförbunden här. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler