​Handikappförbunden genomför parallellutredning av LSS

Handikappförbunden har med anledning av den statliga översynen av assistansersättningen och LSS (Dir 2016:40), samlat en arbetsgrupp som kommer att genomföra en parallell utredning och bedriva löpande rapportering av angelägna frågor som rör LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). 

– Vi menar att kostnadsperspektivet, som dominerar den statliga utredningen behöver nyanseras och även kompletteras med andra viktiga perspektiv, säger Pelle Kölhed, vice ordförande i Handikappförbundens styrelse och utsedd att representera förbundens medlemmar i den statliga översynen av LSS.

Frågor som tas upp i utredningen

Arbetsgruppen kommer att genomföra en grundlig utredning av centrala frågor inom LSS, bland annat huvudmannaskap, centrala begrepp, anhörigassistans och personkretsarna inom LSS-lagstiftningen. 

Många oklarheter

I den allmänna debatten och i regeringens retorik kring assistansersättningen och LSS finns oklarheter kring fakta som presenteras, menar Handikappförbunden. Med den parallella utredningen vill man därför öka kunskapsläget kring LSS-lagen och hur den kan vara till hjälp för personer med funktionsnedsättningar.

– Vår ambition är att samla hela funktionsrättsrörelsen kring vår parallella utredning, säger Pelle Kölhed.

Vill du läsa pressmeddelandet om Handikappförbundens parallellutredning? Gå in här.

På Handikappförbundens hemsida kan du följa arbetet med LSS. Gå in här.

Kort fakta om LSS
LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Det innebär till exempel att de som lever med funktionshinder får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler