Hans Carlsten fick reumatologistipendium

Hans Carlsten reumatolog och professor vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg fick 2012-års Pfizersstipendium på 400 000 kronor. På Riksstämman berättade han om sin väg fram till utmärkelsen.

 

Som ung gick Hans Carlsten till sjöss innan även han fogade sig till familjetraditionen, både hans mor, far och bror var läkare. Som distriktsläkare träffade han Tomas Bremell på reumatologen, som inspirerade. Lägg sedan till Andrej Tarkowskis forskningsentusiasm och ödet var beseglat, det blev reumatologi.

Disputation

Hans Carlstens avhandling handlade om de smarta T-lymfocyterna som styr immunsystemet och kopplingen till SLE. Med skräckfylld förtjusning blev han en del av dynamiken i forskningslaboratoriet. De modifierade musstammarna öppnade ett nytt forskningsfält där frågeställningen blev: Vilken är skillnaden mellan han- och honmöss och varför? Tillsammans med Rikard Holmdal tog de bort äggstockarna och opererade in östrogen i mössen. De korsade olika musarter och kunde till slut visa att östrogen spelar en roll för sjukdomen.
Själva disputationen blev en skärseld och sedan dess har Hans devis varit att man måste läsa på för att förstå. Något han inpräntat i sina doktorander.

Att forska utomlands

När chansen kom att som postdoc för en tid flytta till Montpellier i Frankrike med sin familj, tog han den. De viktigaste lärdomarna därifrån, tillsammans med erfarenheterna från ett annat forskningslaboratorium, blev kunskapen om sig själv, perspektivet på Sverige och kunskap om det främmande landet. Han uppmanar alla nydisputerade att om de få möjlighet till forskning utomlands att ta den.

Egen forskningsgrupp

Till den forskargrupp han därefter bildade tog han med sig sin forskningslinje och blev en självständig forskare som söker sina anslag och sina samarbeten. Under åren har han följt åtta doktorander fram till disputation. På labbet finns kollegor från hela världen och miljön är kreativ och öppen för diskussioner och nya frågeställningar.
Med tiden har Hans Carlsten fört över sin forskning mot ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) och hormonbehandling, frågan om biologin för östrogen är fortfarande aktuell. I sitt samarbete med Claes Ohlsson och Ulf Lerner riktas ljuset mot vilken roll könshormoner spelar för skelettets benförnyelse. Och nu tittar forskarna även på ankyloserande spondylit (tidigare kallad Bechterews sjukdom). Målet med osteoporosforsningen (benskörhet) är att finna nya behandlingar.

Ännu återstår ett antal år innan pensioneringens tid. Då tror Hans att han åter knyter sitt liv till havet, men det får bli fiske och goda måltider på skaldjur istället för att gå till sjöss. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler