Hans har provat Hälsoportalen

Hans Bergström från Åkersberga är en av de som har använt Hälsoportalen. Efter avslutade samtal med coachen är han nu redo att fortsätta på egen hand.

Hans fick diagnosen psoriasisartrit 2003 men kände av symptomen långt dessförinnan. 

”- Jag hade ont här och var, i fingrar, tår, händer, fötter och axlar”, berättar han. Hans kunde varken sitta stilla eller motionera. ”Det var så illa att jag inte kunde sitta i bilen längre än 45 minuter när jag skulle resa. Samtidigt undvek jag att träna på grund av smärtan”. 

Efter att Hans kommit i kontakt med en fysioterapeut vände det och han hittade vägen till att ta herraväldet över sin sjukdom genom målmedveten träning. Möjligheten att få behandling med biologiska läkemedel bidrog också starkt till att han idag lever ett aktivt liv och jobbar som kvalitets- och miljöchef på ett större företag.

Hans Bergströms sjukdomshistoria är glädjande nog inte ovanlig. Tack vare ökad kunskap om träningens effekter och de biologiska medicinernas revolutionerande inverkan så är många reumatiker betydligt friskare än vad de annars skulle ha varit. Vården har gjort stora framsteg inom den grundläggande behandlingen av reumatiska sjukdomar men det ställer samtidigt nya krav på patienterna.

För den som lever med en kronisk sjukdom är mediciner nämligen inte allt. Hälsan både påverkar och påverkas av sjukdomen. Genom att förbättra sin hälsa kan den sjuke göra livet med sjukdomen lättare att hantera och det är hela idén bakom Hälsoportalen: att samla råd och hjälp om kost, motion, stress, sömnproblem, tobaks- och alkoholbruk på ett ställe och göra det anpassat för just reumatiker. 

Hans Bergström blev medlem i Reumatikerförbundet för att kunna gå ett coachningsprogram i Hälsoportalen. Innan dess hade han sökt runt efter råd och tips om olika hälsofrågor på nätet men inte tyckt sig kunna lita på allt som står där. 

”- Det är privatpersoner med varierad kunskap som tipsar varandra på bloggar och i Facebook-grupper”, konstaterar han, ”men coachen i Hälsoportalen är ett proffs som vet vad som faktiskt funkar. Hon rekommenderar en sund livsstil och inga konstiga trender”. 

Hon är i det här fallet Anita Tervaniemi, utbildad sjuksköterska och hälsocoach. Anita gav Hans kosttips som han använder idag och har också hjälpt honom att göra en hälsoplan för sin fysiska aktivitet.

”- Jag var redan aktiv innan jag började mitt program i Hälsoportalen, men Anita har hjälpt mig utvecklas vidare. Det som är bra med henne är att hon lyssnar på mig och ger förslag. Det gör att jag känner mig bekräftad och peppad på samma gång”, berättar Hans.

Hans har också skapat en hälsoplan för smärta, stelhet och trötthet. Genom att logga in och föra dagbok över sina besvär får han en bra översikt över sin utveckling och kan få facit på sina ansträngningar att leva ett bra liv trots sin psoriasisartrit.

Om Hälsoportalen

Hälsoportalen är en webbtjänst för Reumatikerförbundets medlemmar som fungerar som en avancerad app. När de loggar in till Hälsoportalen kan de skapa sina egna planer och föra dagbok över sina aktiviteter. Dessutom blir de uppringda en gång i månaden av en specialutbildad sjuksköterska som har tillgång till samma portal. Tillsammans sätter de mål för den enskilde att arbeta mot och följer sedan upp dessa under ett halvårs tid.

Hans Bergström är en av över 200 medlemmar som börjat använda Reumatikerförbundets Hälsoportal. Nu börjar den första kullen avsluta sina coachningsprogram med gott resultat: över 80 % har angivit i utvärderingsenkäten att de förändrat sina levnadsvanor till en hälsosammare livsstil tack vare coachens inspirerande samtal och möjligheten till eget arbete med målsättning och egenregistrering av värden i Hälsoportalens webbverktyg. 

Alla medlemmar med någon av diagnoserna ankyloserande spondylit, reumatoid artrit och psoriasisartrit har rätt att kostnadsfritt använda Hälsoportalen och få hjälp av en hälsocoach. Om du är intresserad av att deltaga, läs mer här!

Hälsoportalen är ett samarbetsprojekt mellan Reumatikerförbundet och företagen Abbvie, MSD och Pfizer AB samt Reuma Utveckling.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler