Heja Reumatikerförbundet och Sverige!

Under öppningssermonin på Eular hände det! Grattis Rolf och Ingrid!

Ur presidentens hand tog Reumatikerförbundets medarbetare Rolf Greiff emot diplom för bästa abstrakt inom området patientorganisationer. Och Vårdforskningsstipendiets mottagare sjuksköterskan Ingrid Larsson gjorde samma inom sitt område de så kallade health professonals, sjuksköterskor, sjukgymnaster med fler professioner.

Ett abstrakt är en kort beskrivning av ett projekt. Denna beskrivning görs sedan om till en stor affisch som hängs upp och så kan besökarna titta på den och ställa frågor till författaren. En del författare får också äran att presentera projektet muntligt under en föreläsning.

Detta var första gången bästa abstrakt inom PARE, patientorganisation inom Eular, delades ut. Detta skedde till minne av Reumatikerförbundets andre vice ordförande, tillika tillträdande ordförande i PARE, David Magnusson som inte längre finns bland oss.

RA-instruktörer

Rolf Greiff beskrev Reumatikerförbundets lyckade satsning på RA-instruktörer. En RA-instruktör är en person med ledgångsreumatism som berättar för sjukvårdspersonal, det kan vara läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster med fler, om vanliga symtom. De får också undersöka personens händer. De delar helt enkelt med sig av sina erfarenheter av att leva med reumatoid artrit.
Under 2013 genomfördes över 100 utbildningar och totalt deltog över 1 000 studenter.

Läs mer om RA-instruktörernas arbete. 

Sjuksköterskeledd mottagning

Ingrid Larsson beskrev i sitt abstrakt en studie som visar att ledgångsreumatiker med låg sjukdomsaktivitet eller de som är i remission, alltså utan sjukdomsaktivitet, mycket väl kan besöka en sjuksköterskeledd mottagning istället för en reumatolog. Patienterna värdesatte kotakten med en sjuksköterska. Det ledde till en nära kontakt, säkerhetskänsla och inte minst delaktighet i den egna behandlingen.
Patienterna stod på någon biologisk behandling.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler