Hur coacha till fysisk aktivitet?

Sjukgymnast Emma Swärdh har disputerat. Hennes studier diskuterar hur coaching kan hjälpa sjukgymnasterna och patienterna till välgörande fysisk aktivitet och träning.

Det är enkelt säga att träning är bra, men inte lika enkelt att följa rådet. Därför har Emma Swärdh studerat på vilket sätt coaching kan underlätta att patienter startar och upprätthåller en god fysisk aktivitet.

Läs en populärvetenskaplig artikel om hennes avhandling

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler