Hur kan patienten gynnas av förbättrade kvalitetsregister?

Den 28 januari ordnade Svensk Reumatologisk förening en registerdag fylld av livliga diskussioner om Svensk Reumatologis Kvalitetsregister SRQ.

Över 80 personer som arbetar inom reumatologi i Sverige liksom Reumatikerförbundet fanns på plats.

Under dagen diskuterades bland annat hur de olika delarna av registret bättre ska kunna anpassas till olika sjukdomsgrupper. De frågor som ställs till personer med reumatoid artrit är inte alltid desamma som borde ställas exempelvis till personer med systemisk skleros eller myosit.

Reumatikerförbundets 1.a vice ordförande Beryl Svanberg deltog också och pratade om vad patienten önskar sig av registret och vilken information patienterna skulle vilja ha tillgång till. Idag är patientens registrering i PER främst ett stöd för läkarbesöket men skulle kunna vara ett stöd även i vardagen för patienten. Beryl framhöll vikten av att kunna gå in i sina data och registrera hur man mår när man kanske gjort en kostomläggning eller tränat lite extra. Att kunna följa sina kurvor och se om förändringen givit till exempel färre onda leder.

En annan högst intressant effekt av att leva med och bli behandlad för sin reumatiska sjukdom är biverkningar av läkemedel. Det är genom rapportering av dem som riskerna kan belysas och bli föremål för omprövningar och nya behandlingar. Dessvärre stannar rapporteringen emellanåt inom sjukvården istället för att alltid rapporteras vidare till Läkemedelsverket.

SRF 70 år

Registerdagen var en av flera temadagar denna vecka. Bland annat firade Svensk Reumatoligsk förening sitt 70-årsjubileum med många intressanta och spännande föreläsningar. Reumatikerförbundet var på plats och gratulerade jubilaren.

Vad vet du om SRQ?

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att förbättra vård och behandling av patienter med reumatiska sjukdomar.Tack vare registret kan vårdgivare och patiententer ta del i realtid av hälsodata och gemensamt fatta beslut kring vård och behandling.

Läs mer här

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler