I minglet på förbundsstämman

Under stämman träffas nya och gamla ombud, styrelseledamöter, gäster och personal. Det blir alltså många kära återseenden som under söndagen övergår till avsked.

Söndag

Under stämman avtackades de som avgår från styrelse, valberedning och revisionsuppdrag. 

När det blev några minuter över fick alla närvarande komma med förslag på vilka projekt de vill att förbundet ska driva framöver. Alla projektodéer hängdes upp på en tvättlina.

Lördag

Stämman fortgår med rapporter och motionsbehandling. En stor del ägnas åt val av förbundsstyrelse.

En som inta kan vara på plats på grund av sjukdom är David Magnusson, förste vice ordförande. Han är dock uppkopplad via datorn så att han hör vad som händer och många ombud pratar med honom över Skype.

Fredag

Under fredagen samlas stämmoombuden i Sundsvall för att vara på plats lördag morgon klockan 09.00 då förbundsstämman öppnas.

Klockan 16.00 öppnade den så kallade avprickningen. Alla ombud och gäster prickas av. I de fall någon ombud blivit förhindrad att delta träder en ersättare in. Allt detta hanteras vid avprickningen. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler